Huisreglement

 1. De huurder moet van het gehuurde goed gebruik maken als een goede huisvader. Dit betekent dat de voorwerpen die deel uit maken van de huisraad niet mogen verplaatst worden. Het huishoudelijk reglement moet worden gerespecteerd.  De huurder maakt de woning bij vertrek schoon (veegschoon) en meldt beschadigingen onmiddellijk aan de eigenaar. Bij in gebreke blijven zullen de kosten van 50 euro van de waarborgsom afgehouden worden.
 2. Huisdieren zijn niet toegelaten
 3. Roken is verboden in het huis
 4. Geen voorwerpen in het toilet gooien
 5. Geen toiletverfrisser aan de rand van het toilet plaatsen
 6. Op woensdagavond het huisvuil buiten zetten
 7. Geen glas in de vuilzakken plaatsen. Het glas dient gedeponeerd te worden in de glascontainers die overal in de stad te vinden zijn.
 8. Bij aankomst is 1 vuilniszak en 1 PMD zak voorzien. Deze zakken bevinden zich in de containers van het tuinhuis.
 9. De BBQ wordt geplaatst in de voorziene grindbak. Gelieve de BBQ voor vertrek te reinigen. De BBQ niet in het tuinhuis plaatsen vooraleer deze volledig uitgedoofd.
 10. In de woning mogen 6 personen bedragen.
 11. In de woning is een inventaris aanwezig. De huurder wordt gevraagd de juistheid ervan na te gaan en zijn eventuele opmerkingen schriftelijk bekend te maken binnen de 24h na aankomst. Hetzelfde geldt ook voor de netheid van de woning.